17.11.2020
Tréning1 Ťahanovce

     Ďalší individuálny mapový tréning je pripravený v Ťahanovciach pri Olympii. Trate t2, t3 pozostávajú z viacerých častí. Úvodná časť je postavená na klasickej mape. Po prebehu asfaltovej cesty nasleduje časť s niekoľkými kontrolami na mape bez chodníkov, vývratov, altánkov a hustníkov ľahšie priebežných. V mape sú len ťažko prechodné hustníky. Nasleduje koridor, ten je bez kontrol. Podobne je bez kontrol aj ďalší úsek-línia, kde je potrebné dodržať postup presne po čiare. Záverečná časť je opäť na klasickej mape. Trening1_Tahanovce_nov_aktual.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)