16.01.2009
Správa o činnosti klubu za rok 2008

     Vo štvrtok sa konala výročná členská schôdza klubu za rok 2008. Správu o činnosti si môžete prečítať tu Sprava_o_cinnosti_klubu_08.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)