03.12.2020
Projektová komisia SZOŠ

     Predsedníctvo SZOŠ v snahe získať pre zväz hlavne finančné prostriedky, prichádza s iniciatívou vytvoriť projektovú komisiu. Táto by sa zaoberala sledovaním rôznych výziev, prípravou projektov a následnou realizáciou v prípade úspešnosti. Člen predsedníctva zodpovedný za túto oblasť, Rado Jonáš, vytvoril materiál so základnými informáciami Projekty_SZOS_komisia.docx Ak by ste sa chceli angažovať v tejto oblasti, kontaktujte ho.

    

Pollák Jozef (TKE6001)