21.12.2020
Plán činnosti, zloženie CTM 2021

     PSZOŠ schválilo plán činnosti a zloženie CTM na rok 2021 CTM_KE_plancinnosti_2021.pdf Podmienkou na podporu pri akciách CTM je pravidelný tréning, vedenie tréningového denníka a podpísanie zmluvy so SZOŠ.

    

Pollák Jozef (TKE6001)