22.12.2020
Pekné a pokojné Vianoce

     Prajeme všetkým pekné, pokojné Vianoce a úspešný nový rok Vianocny_pozdrav_2020_1.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)