25.04.2006
Školské svetové hry v Pezinku - 4. Jana Kršiaková

     Veľmi pekný výsledok dosiahla Jana K. na školských svetových hrách v Pezinku, keď v úvodnej disciplíne - na klasickej trati obsadila 4. miesto.

     Jane chýbalo k bronzovej medaile 11 sekúnd, stratila na 2 kontrolách, škoda.
      Celkom obstojné je aj 11. miesto Rasťa O., chyby sa však aj u neho našli.
      Tak isto aj 15. miesto Ivany Ď. je pekné.
      Výborne bežali chlapci z Kysaku, ktorí sú v družstvách po úvodnej disciplíne na 2. mieste!
      Výsledky ostatných našich nájdete na http://www.sass.sk/ISForienteering2006/

Pollák Jozef (TKE6001)