28.12.2020
Tréningový plán január

     S príchodom januára začína obdobie absolvovania maximálneho objemu tréningu. Štruktúra tréningov zostáva zachovaná s predošlým obdobím, mierne narastá dĺžka trvania tréningov. V prípade dobrých snehových podmienok je veľmi vhodné do tréningu zaradiť namiesto voľných súvislých behov a klusov tréningy na bežkách. Tieto tréningy by však mali svojím trvaním o 20-50% presiahnuť dĺžku trvania bežeckých tréningov. Trening_plan_dec20_januar21.pdf
      Do prípravy je vhodné zaradenie aj teoretickej, mapovej prípravy. Doporučuje sa analýza či už vlastných máp z pretekov a tréningov, alebo výber z mnohých možností na rôznych o-weboch, napr.
      http://rg.orienteering.sk/
      https://o-news.cz/
      http://worldofo.com/

    

Pollák Jozef (TKE6001)