07.03.2009
2 % dane za rok 2008

     Aj v tomto roku máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o 2% z Vašich daní za rok 2008.
      Podporte darovaním Vašich 2%z dane činnosť klubu, podporíte sami seba. Podmienky pre darovanie nájdete v menu-položka 2% dane,podmienky využitia darovaných prostriedkov budú také isté ako v minulých rokoch. Pokyny nájdete v menu "2% dane", tlačivo nájdete tu Vyhlasenie_2perc_2008.doc
      Nezabudnite na potvrdenie o darovaní na príslušnom daňovom úrade!
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)