26.03.2009
2% dane za r. 2008

     V týchto dňoch máte poslednú možnosť Vy, príp. Vaši známi rozhodnúť o darovaní 2% z Vašich daní za rok 2008. Rozhoduje sa o tom, či 2% z dane necháte štátu, alebo darujete niekomu, komu by mohli pomôcť.
      Podporte darovaním Vašich 2%z dane činnosť nášho klubu, podporíte tým sami seba. Podmienky pre darovanie nájdete v menu-položka 2% dane. Podmienky využitia darovaných prostriedkov budú také isté ako v minulých rokoch. Tlačivo o darovaní nájdete tu Vyhlasenie_2perc_2008.doc
      Nezabudnite vyplniť a dať si potvrdiť potrebné tlačivá na príslušnom daňovom úrade a priniesť kópiu tlačiva, resp. nahlásiť darovanú čiastku kvôli prerozdeleniu v rámci klubov ATU.

    

Pollák Jozef (TKE6001)