03.04.2018
Mapové okruhy, Ťahanovce

     Pred víkendovým Cesomom sme absolvovali dolaďovací tréning na mapových okruhoch Vysledky_okruhy_Tahanovce_0304.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)