02.05.2006
3.kolo Oblastného rebríčka „VÝCHOD“ - propozície

    
Organizátor: klub OB ATU Košice
Dátum: 8.5.2006
Miesto: Košice
Zhromaždisko:odbočka k vyhliadkovej veži z cesty do Kavečian
Klasifikácia pretekov:skrátená trať
Kategórie:
M, W – 10 N,R M, W 19-
M, W – 12 M, W 35-
M, W – 14 M, W 45-
M, W – 16 M 55-
M, W – 18 M 70-
K (kondičná kategória)
N (náborová kategória)
Štartovné:
M, W – 10, -12, -14, - 16, -18, M 70-, K, N 20.- Sk
ostatné kategórie 40.- Sk
Prihlášky: do 5.5.2006 na adresu: akademik.ob@tuke.sk, kópiu zašlite na: katherine@zoznam.sk
Štart 00: 10:00
Prezentácia: 8.45 - 9.30 na zhromaždisku
Vyhlásenie výsledkov: 12:30
Mapa: Hradová, IOF, 1: 7 500, e = 5 m, stav jar 2006
Terén: stredne kopcovitý až kopcovitý s miestne sa vyskytujúcim množstvom detailov, hustá sieť chodníkov, priebežnosť a viditeľnosť prevažne dobrá
Funkcionári: riaditeľ - Jozef Pollák
hlavný rozhodca - Anton Onder
stavba tratí - Katarína Labašová
     
Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Anton Onder
      hlavný rozhodca
Jozef Pollák
      riaditeľ pretekov

Leštínský Tomáš (TKE7801)