30.04.2009
City run - výzva na prihlásenie

     Dnes bola organizátorom stredajšieho City runu doručená naša klubová prihláška. Neobsahovala málo mien - 27, ale oproti 77 menám vodných pólistov ŠKP je to vzhľadom na charakter nášho a ich športu skoro žalostne málo.

     Skúsme mobilizovať naše rady! Keď štartuje za klub viac ako 50 členov v 400 km vzdialenom Šaštíne, je dosť divné, že sa nás na štart v KE postaví tak málo. Je možné, že niektorí majú vážny dôvod pre neúčasť, ale vo všeobecnosti nemôže byť odpad taký veľký.
     
      Táto akcia nie je len o športe. Jej dimenzie sú trochu rozsiahlejšie. Ako ste sa mohli dočítať už predtým, ide hlavne o charitatívny význam - výťažok zo štartovného pôjde na pomoc ohrozeným rodinám. Na klubovej schôdzi minulý piatok bolo odsúhlasené, že štartovné 1 EUR každý nájde na podporu myšlienky.
     
      Organizátori sľubujú okrem športu aj bohatý sprievodný program. Pre 27 účastníkov, ktorí sa už prihlásili sme čísla už obdržali. Dohodli sme sa s organizátormi, že ak do pondelka ešte prihlásime ešte ďalších aspoň 10 ľudí, môžeme prihlášku podať spoločne. Inak sa už jednotlivci prihlasujú sami.

Pollák Jozef (TKE6001)