10.01.2018
Fašiangová zábava

     Je tu čas fašiangov a to je čas zábavy a tancovačky. Hybaj si s nami zakrepčiť na orienťácku fašiangovú zábavu Fasiangova_zabava_2018.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)