05.04.2018
Členská schôdza

     Pripomienka: v sobotu, ihneď po pretekoch, sa v cieľovom priestore uskutoční volebná členská schôdza klubu. Dôvodom schôdze je novonadobudnutá právna subjektivita klubu podľa zákona o športe č.440/2015. Volebna_clenska_schodza_klubu_2018_pozvanka.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)