09.05.2006
4. a 5.kolo Oblastného rebríčka „VÝCHOD“ - propozície

    
Organizátor:TJ Čingov Spišská Nová Ves
Dátum:13.- 14.5.2006
Miesto:Hnilčík
Zhromaždisko:Lúka nad obcou Hnilčík (ako na jeseň 2005)
Klasifikácia pretekov:skrátená trať
Kategórie:
M, W – 10 N,R M, W 19-
M, W – 12 M, W 35-
M, W – 14 M, W 45-
M, W – 16 M 55-
M, W – 18 M 70-
K (kondičná kategória)
N (náborová kategória)
Štartovné:
M, W – 10, -12, -14, - 16, -18, M 70-, K, N   20.- Sk
ostatné kategórie 40.- Sk
Prihlášky:do 11.5.2006 na adresu: ceres_smizany@stonline.sk
Štart 00:sobota: 13,00, nedeľa: 10,00
Prezentácia:10,30-12,00 na zhromaždisku
Vyhlásenie výsledkov: sobota: 16,30, nedeľa: 13,00
Mapa:Kocúrka I, Grajnar (1:10 000, e=5 m)
Terén:Kopcovitý s množstvom kameňov a detailov so strednou hustotou ciest a chodníkov
Ubytovanie: ZŠ, ul. Kožucha,Sp. Nová Ves - 50,-Sk/osoba
Funkcionári:riaditeľ - Pavol Šoltés
      hlavný rozhodca - Robert Miček
      stavba tratí - Pavol Šoltés
Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Robert Miček
      hlavný rozhodca
Pavol Šoltés
      riaditeľ pretekov

Leštínský Tomáš (TKE7801)