24.11.2009
Fašiangová zábava 2010

     Hoci sú Fašiangy ešte ďaleko, známy je už termín našej tradičnej Fašiangovej zábavy 2010. Táto sa uskutoční 22. januára 2010.
      Rezervujte si miesto vo svojom programe na dobrú zábavu a tanec! Fasiangova_zabava_2010.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)