30.11.2009
CTM 2010

     Na základe výsledkov v roku 2009 a na základe rozhodnutia rady trénerov oblasti Východ bolo pre rok 2010 do centra talentovanej mládeže Košice zaradených 15 pretekárov CTM_KE_zlozenie_2010.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)