22.04.2018
Grand Slam 2018, propozície

     Propozície na tohtoročný Grand Slam Grand_Slam_2018_Propozicie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)