15.01.2010
Výbor klubu, január 10

     Na prvom tohtoročnom zasadnutí sa vo štvrtok stretol výbor klubu. Bol schválený rozpočet 2010, klubový kalendár, vykonávacie pokyny,OV JMS 2012,... Vybor_januar_10_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)