20.01.2010
Správa o činnosti klubu za rok 2009

     V stredu 20.1. sa konala výročná členská schôdza nášho klubu hodnotiaca rok 2009. Na schôdzi boli vyhlásení najúspešnejší pretekári klubu, ktorými sa za rok 2009 stali: Martina Rákayová, Jana Macinská, Michal Krajčík, Katarína Labašová, Katarína Papugová, Štefan Ringer,Miroslav Papuga, Tomáš Mušinský, Veronika Koľveková, Daniel Kertés, Martina Papugová, Andrea Papugová, Ivana Ďurčová a za OC Natália Tyszová. Sprava_o_cinnosti_klubu_09.doc
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)