22.01.2010
Správa revíznej komisie za rok 2009

     Môžete si prečítať správu revíznej komisie klubu prednesenú na výročnej členskej schôdzi Sprava_RK_2009.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)