17.03.2010
2% dane za rok 2009

     Termín spracovávania a podávania daňových priznaní za rok 2009 vrcholí. Aj tentokrát môžete Vy a Vaši známi rozhodnúť o 2% z Vašich daní za minulý rok. Podporte darovaním týchto 2%z dane činnosť nášho klubu, podporíte tým aj sami seba. Podmienky pre darovanie nájdete v menu-položka 2% dane. Podmienky využitia darovaných prostriedkov sú také isté ako v minulom roku. Tlačivo o darovaní nájdete tu Vyhlasenie_2perc_2009.doc Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade, resp. aspoň si zapísať sumu, ktorá zodpovedala Vášmu darovaniu a túto sumu spolu s príslušným daňovým úradom nahlásiť predsedovi klubu!
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)