31.03.2010
Rozpis 3.kolo OR

     R o z p i s
      3. kola oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu
     
     
      Usporiadateľ: oddiel orientačného behu TJ Dargov Košice
     
      Termín a miesto konania: Sobota, 10. 4. 2010, Lemešany
     
      Zhromaždisko: Západne od obce, odbočka z hlavnej cesty bude označená lampiónmi
     
      Klasifikácia pretekov: Verejné preteky v orientačnom behu na skrátenej trati s určeným poradím kontrol
     
      Kategórie: M, W 10, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C,
      M 55C, M 70C
      N – nesúťažná, jednoduchá náborová kategória
      K – nesúťažná, kondične a orientačne náročnejšia kategória
     
      Štartovné: M,W 10,12,14,18, M70, K, N 0,70 Eur / 1,00 Eurx
      Ostatné kategórie 1,50 Eur/ 2,00 Eurx
      (x – Platí pre účastníkov mimo oblasti Východ)
     
      Prihlášky: Do 6. 4. 2010 na e-mailovú adresu wsleziak@iart.sk , alebo tel.č. 055/6782307 (Wilfried Sleziak) V prihláške uveďte u registrovaných pretekárov registračné číslo a číslo SI
     
      Raziaci systém: Sportident (číslo uveďte v prihláške)
      Zapožičanie SI 1 Euro, nevrátenie zapožičaného SI 30Eur.
     
      Štart 00: 10,00 hod.
     
      Prezentácia: Na zhromaždisku v sobotu, 10. 4. 2010 od 8.30 do 9.30 hod.
     
      Vyhlásenie výsledkov: 13,00 hod.
      Mapa: 1:10 000, stav jar 2006
     
      Funkcionári pretekov: riaditeľ – Wilfried Sleziak,
      hlavný rozhodca – Igor Roháč
      staviteľ tratí – Ján Šmelík
     
      Informácie: Igor Roháč, telef. 055/6745567, mob. 0911 254393, e-mail rohac_vke@centrum.sk
     
      Poznámka: Pretekári sa pretekov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečie
     
      Wilfried Sleziak Ing. Igor Roháč
      Riaditeľ pretekov Hlavný rozhodca

Roháč Zdenko (TKE7301)