10.05.2010
Pozdrav 2 od Gula z Anglicka

     V podobe krátkej reportáže sme dostali od Gula z Anglicka ďalší pozdrav.
      Ako vyrazil do lesa tentokrát s rodinkou sa dočítaš Rushall_Woods.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)