20.05.2010
Výbor klubu, máj 10

     V stredu sa na májovom zasadnutí stretli členovia výboru klubu. O čom rokovali? Nájdeš v zápise Vybor_maj_10_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)