09.08.2010
Zasadnutie výboru klubu, august 2010

     Počas veteránskych MS vo Švajčiarsku sa uskutočnilo odložené júlové zasadnutie výboru klubu. Ako vplýval svieži švajčiarsky vzduch na členov výboru sa môžete dozvedieť v zápise Vybor_august_10_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)