20.06.2006
Klubová schôdza pred AMS a Karst cupom

     V súvislosti s blížiacimi sa veľkými akciami, ktoré v lete náš klub organizuje spolu so Sokolom Kysak, Dargovom KE a ostatými pomocníkmi z KEsa v pondelok 26.6.2006 o 18:00 uskutoční na tribúne atletického štadiónaveľká klubová schôdza.

     Na programe bude organizačné zadelenie počas akcií, rozdelenie úloh a všetky ďalšie záležitosti súvisiace s podujatiami. Účasť všetkých členov nevyhnutná.

Pollák Jozef (TKE6001)