30.09.2010
Záver sezóny 2010

     Pre obsadenosť chaty na Morskom oku, dochádza k zmene miesta konania sa tohtoročného Záveru Zaver_sezony_2010.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)