16.11.2010
Záver sezóny, mapka

     Mapku s vyznačením penziónu Oáza si môžete pozrieť tu Oaza.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)