11.07.2006
Klubová shôdza 17.7.06

     Akademické MS, Karst cup+GPS sa blížia, je potrebné zariadiť a dotiahnuť množstvo vecí.

     Hlavne kvôli týmto akciám sa uskutoční klubová schôdza v pondelok 17.7.2006 o 18:00 na tribúne atletického štadióna.

Pollák Jozef (TKE6001)