24.01.2011
Správa o činnosti klubu za rok 2010

     Správu o činnosti klubu za rok 2010 si prečítate Sprava_o_cinnosti_klubu_2010.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)