25.01.2011
Nový predseda, nový výbor, nová revízna komisia

     Na výročnej členskej schôdzi bola ukončená činnosť "starého" výboru a bol zvolený nový výbor. Poďakovanie za činnosť patrí všetkým členom doterajšieho výboru - Elene Belicovej, Jane Macinskej, Petrovi Slámovi, Vladimírovi Tyszovi a hospodárke Judite Sádeckej. Taktiež členom revíznej komisie Jánovi Kuchtovi, Borisovi Ďurčovi a Matúšovi Kaprálovi.

     Do nových orgánov klubu boli na nasledujúce 3 roky zvolení:
      predseda: Jozef Pollák
      výbor: Elena Belicová, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, Jana Slámová, Vladimír Tysz
      revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Zdenko Roháč

Pollák Jozef (TKE6001)