12.02.2011
Valentínska snežienka, propozície

     V sobotu 19-teho sa po niekoľkoročnej prestávke opäť uskutoční Valentínska snežienka Valentinska_snezienka_2011_propozicie.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)