19.02.2011
Valentínska snežienka, štartovka

     Štartovka VS VS_2011_startovka.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)