09.05.2018
Testy na dráhe

     Nasledovné výsledky sme dosiahli pri testovaní na dráhe Testy_draha_0905_2018.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)