25.02.2011
Členské 2011

     Zaplatenie členského je jednou zo základných podmienok každého člena klubu. Blíži sa termín 31.3., ktorý bol stanovený pre úhradu.

     Výška členského je nasledovná:
      10.- EUR /členovia nezúčastňujúci sa pretekov, dôchodcovia/
      15.- EUR /žiaci, študenti/
      25.- EUR /ostatní/
     
      V členskom príspevku je zahrnutá členská známka SZOŠ vo výške 5EUR -dospelí, 3EUR -dorast, 1 EUR- žiaci a členské pre ATU vo výške 4 EUR na člena.
      Úhrada členského umožňuje členom využívať servis klubu: príprava tréningov, prihlášky na preteky, klubové priestory, klubové zľavy v poplatkoch na preteky, využívanie telocvične a atletického štadióna, zľavy pri nákupoch športovej výstroje,...
     
      Úhradu členského je možné urobiť osobne u Janky Macinskej, alebo na účet 0444475058/0900. V prípade úhrady na účet nezabudnite do poznámky uviesť svoje meno.
     
      V prípade neuhradenia členského výbor rozhodne o ďalšom vedení členstva.

Pollák Jozef (TKE6001)