01.03.2011
2% dane za rok 2010

     V týchto a nasledujúcich dňoch sa rozhoduje o darovaní nielen Vašich 2%dane za rok 2010, ale aj o darovaní 2% dane Vašich známych. Ak máte takých, ktorí Vám, resp. klubu môžu darovať tieto 2%, oslovte ich už teraz. Podmienky využitia sú rovnaké ako v minulých rokoch.Podrobné pokyny k darovaniu nájdete po kliknutí na položku 2% dane na lište vľavo dole.

    

Pollák Jozef (TKE6001)