10.03.2011
Výbor klubu, marec 2011

     Vo štvrtok sa stretol na svojom zasadnutí výbor klubu. V zápise sa dozvieš o čom rokoval Vybor_marec_11_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)