11.05.2011
Krajské školské majstrovstvá

     Krajské školské majtrovstvá sa uskutočnia budúcu stredu (18.5.) v Kysaku Propozicie_Kraj_skol_2011_Kysak.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)