11.06.2018
GDPR, súhlas so spracovaním osobných údajov

     V náväznosti so zavedením opatrení nariadených Európskym parlamentom a Radou EÚ o ochrane osobných údajov, aj pre náš klub, ako zberateľa týchto údajov od svojich členov, vyplývajú povinnosti súvisiace s touto agendou. Jednou zo základných podmienok pre používanie zhromažďovaných údajov je súhlas člena, príp.zákonného zástupcu u maloletého člena. Tu nájdete formulár GDPR_suhlas.docx ktorý špecifikuje oblasti používania. Formulár je potrebné stiahnuť, vyplniť a podpísaný doručiť J.Sádeckej, príp. JP. Dobré riešenie je doručenie podpísaného formulára na pretekoch počas nasledujúceho víkendu v Šamoríne.

    

Pollák Jozef (TKE6001)