23.07.2011
Doprava organizátorov Karstu

     Predbežne je doprava na karst nasledovna Karst_Doprava.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)