18.06.2018
Oblastný rebríček 2016 po 6 kolác8

     Priebežné výsledky oblastného rebríčka po 6 kolách OR_KK_priebozne_6_kol.xlsx

    

Pollák Jozef (TKE6001)