30.08.2011
OR Soroška, výsledky

     Výsledky oblastného rebríčka na Soroške OR_8_kolo_Soroska_vysledky.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)