14.09.2011
Týždeň mobility v Košiciach

     Oddelenie športu MKE organizuje v rámci projektu Európskeho týždňa mobility nasledovné pohybové aktivity Tyzden_mobility_v_Kosiciach.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)