30.11.2011
Klubový výbor, november

     Zápis z novembrového zasadnutia výboru klubu Vybor_november_11_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)