16.01.2012
Správa o činnosti klubu za rok 2011

     Správa o činnosti klubu za rok 2011, prednesená na výročnej členskej schôdzi Sprava_o_cinnosti_klubu_2011.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)