02.02.2012
Organizátor JMS 2012

     Približne 5 mesiacov ostáva do štartu v histórii klubu (zrejme aj SZOŠ)najväčšieho a najvýznamnejšieho o-podujatia organizovaného na Slovensku. Predpokladáme, že do organizácie tohto významného celosvetového podujatia sa zapojí väčšina terajších, ale aj bývalých členov klubu, príp. rodinných príslušníkov. Títo takisto môžu byť veľmi platnými členmi organizátorského tímu. V prílohe nájdete pokyny k prihláške, ktorú je potrebné aj v prípade našich členov vyplniť.
      Pre našich členov kvôli ďalším organizačným krokom platí termín prihlášok 15.marec 2012, nie termín uvedený v prílohe! Dobrovolny_organizator_JMS2012.doc
      Tešíme sa, že spoločnými silami pošleme do sveta peknú vizitku ATU Košice, ale aj celého Slovenska!

    

Pollák Jozef (TKE6001)