16.02.2012
Valentínska snežienka, propozície

     Propozície preloženej Valentínskej snežienky Valentinska_snezienka_2012_propozicie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)