05.04.2012
Mapové tréningy jar 2012

     Zoznam stavitežov jarných mapových tréningov je naplnený Mapove_treningy_jar_12.doc
      Miesto tréningu vždy nájdete v položke tréningy!

    

Pollák Jozef (TKE6001)