11.10.2006
Všetko najlepšie Laci báči !

     Vo štvrtok 12. októbra sa významného životného jubilea, 80-tich narodenín dožíva „náš mladík“ Laci báči.

     Človek, ktorý začal ako prvý v r.1961 v Košiciach s orientačným behom, človek, ktorý v tom istom roku založil oddiel orientačného behu Slávia TU Košice – predchodcu nášho ATU, človek, bez ktorého by mnohí z nás vôbec ani nevedeli, ako tento pekný šport chutí. Rukami Laci báčiho prešli celé generácie pretekárov, z ktorých mnohí siahali po športových vavrínoch nielen na Slovensku a v Československu, ale aj vo svete. Množstvo iných vďaka nemu zase pocítilo silu „komplet celej partie“, spoznávalo čaro športu a prírody. Všetci, ktorí sa s týmto vzácnym človekom stretli, s veľkou radosťou spomínajú na roky prežité v jeho blízkosti.
     
      Laci báči stál ako organizátor za obrovským množstvom akcií, jeho organizátorský sen sa naplnil úspešnou organizáciou jedného z kôl Svetového pohára v roku 1988 na Silickej planine.
      Vždy mal a dodnes má rád okolo seba mladých ľudí. Možno aj preto ostáva dodnes svojou mysľou mladý, plný mladíckeho optimizmu a pretekárskych plánov.
     
      Prajeme Laci báčimu k významnému životnému sviatku pevné zdravie, pokoj, spokojnosť, mládežnícky elán a veľa nájdených kontrol s mapou a buzolou v ruke.
     
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)