23.07.2018
WMOC 2019, Lotyšsko

     Okrem niekoľkých umiestnení v prvej desiatke sme sa na veteránskych MS v Kodani prvýkrát prezentovali aj ako organizátor šampionátu v roku 2020 DEN_prez.pdf
     
      Budúci rok sa šampionát bude konať v lotyšskej Rige https://www.wmoc2019.lv/ Okrem pretekania aj tam budeme pokračovať v našich propagačných aktivitách a pozorovať priebeh organizácie. Kvôli zabezpečeniu vhodného ubytovania je potrebné v dostatočnom predstihu vedieť o účastníckom záujme. Termín prihlášok je preto stanovený na 15.september 2018. Bude snaha zabezpečiť ubytovanie na jednom mieste v cene do 15-20 EUR, s možnosťou varenia. Klub všetkým prispeje čiastkou 20-30 EUR(letné preteky, schváli ešte výbor), vedúcim úsekov WMOC 2020 úhradou cestovného.

    

Pollák Jozef (TKE6001)