27.05.2012
OR 7.kolo, medzičasy

     medzicasy_nedela.HTM

    

Pollák Jozef (TKE6001)